Foto © Bert WestenbrinkOnder belangstelling van veel media heeft waterschap Noorderzijlvest de meetinstallatie in de zeedijk Uithuizerwad officieel in gebruik genomen. De zogeheten golfoverslagbakken zijn onderdeel van een uitgebreid meetprogramma waarmee de gedragingen van de zee en de wind in het Eems-Dollard-gebied tijdens extreem weer in kaart worden gebracht. De data moeten tot nieuwe inzichten en betere rekenmodellen voor de dijkversterking leiden.
Meten met golfoverslagbakken is nieuw. In de bakken, bij de ingebruikname ook wel brievenbussen genoemd, zitten sensoren die de stijging van het water en de golfslag meten bij hoog water. Naast de bakken in de dijk vormen boeien en radars onderdeel van het meetprogramma. Laserapparatuur verzamelt gegevens over de dikte en de werking van de golven. | April 2019 © Bert Westenbrink

 

Plaats een reactie