NVWA: verrassingsinspecties tegen voedselfraude

Geplaatst door op donderdag, 27 november 2014 in blog | 0 reacties
NVWA: verrassingsinspecties tegen voedselfraude

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat onaangekondigde inspecties uitvoeren om te bepalen of de kwaliteitssystemen in de Nederlandse voedselketens naar behoren werken.

Dat verklaarde Cees Maas van de NVWA gisteren op een bijeenkomst. Daar lichtte de Taskforce Voedselvertrouwen zijn plannen toe aan het bedrijfsleven om fraude en gerommel in de voedselproductie tegen te gaan.

De werkgroep, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken, heeft een actieplan opgesteld waarin centraal staat dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het produceren van veilig en betrouwbaar voedsel. Om dat waar te maken moeten kwaliteitssystemen in de vlees- een zuivelketens robuuster en beter op elkaar aansluiten.

De taskforce is opgericht in reactie op een reeks incidenten die tot een vertrouwenscrisis leidde onder de consumenten over voedsel. “De Europese Commissie ziet Nederland als spil in voedselfraude. Dat vinden wij overdreven, maar er is duidelijk een gevoel van urgentie”, verklaarde Martijn Weijtens van het ministerie van Economische Zaken.

De NVWA gaat beoordelen of kwaliteitssystemen voldoen aan criteria die partijen in de taskforce hebben opgesteld. Kwaliteitssystemen die door de NVWA zijn geaccepteerd, worden gepubliceerd op de nieuwe website ketenborging.nl. Die wordt beheerd door de Stichting Ketenborging die gisteren is opgericht.

Bestaande kwaliteitssystemen in vlees- en zuivelketens moeten worden aangemeld bij de NVWA om in aanmerking te komen voor een beoordeling. Na goedkeuring volgt plaatsing op de website, zodat inzichtelijk wordt welke zijn geaccepteerd. Ook is het mogelijk na te gaan welke bedrijven produceren onder het regime van een kwaliteitssysteem.

Door publicatie op de website kunnen bedrijven nagaan of hun toeleveranciers of afnemers gecertificeerd zijn. Die transparantie moet bijdragen aan het uitgangspunt dat voedselproducenten andere schakels in de keten aanspreken op het leveren van veilige producten en alleen nog zaken doen met bedrijven die op de witte lijst staan. “Dan sluit je bedrijven die niet onder kwaliteitsschema’s werken langzaam maar zeker uit”, legde Bert Urlings van de taskforce uit.

In reactie op de plannen werden vraagtekens geplaatst bij het vermogen van de NVWA om frauderende bedrijven op te sporen. Maas van de NVWA verzekerde dat de inspectiedienst zich niet enkel richt op beoordeling en toezicht van systemen.

Plaats een reactie