Nils Koster Zeewierkaas

Nils Koster struint op Vlieland het wad af op zoek naar zeewier. Hij raapt en proeft. “Ik steek alles in mijn mond,” zegt hij. “Dat moet. Je moet proeven hoe het smaakt.” Koster, die op het eiland muziekles geeft, de fanfare dirigeert en optreedt als de ene helft van het muzikale duo Drijfhout, maakt kaas. Zeewierkaas. Dat is nog niet zo eenvoudig. De juiste samenstelling, het oogsten en schoonmaken van de wieren, het is geen sinecure. Bovendien bevat zeewier veel jodium en dat verstoort het proces van kaasmaken. Het zuursel gaat naar de kloten, vertelt Koster. Maar hij heeft een oplossing gevonden, die hij overigens niet prijsgeeft. Geheim van de smid. Deze maand is de eerste 140 kilo Vlielander Zeewierkaas van Koster op de markt gekomen. Eerst op Vlieland en als het product aanslaat gaat hij de kaas, die Koster maakt in de zuivelfabriek Kaaslust in het Drentse Veenhuizen, ook verkopen op de vaste wal. En mocht de zeewierkaas een succes worden, dan wil Koster gaan pleiten voor de bouw van een zorgboerderij met kaasmakerij op Vlieland. Maar dat is nog maar een idee, geen plan. | december 2014 © bertwestenbrink  

Een uitgebreid artikel over Nils Koster verscheen in Zuivelzicht 

Plaats een reactie