Leendert Bikker is voorzitter van de raad van toezicht van de christelijke hogeschool Windesheim. Hij begint 1 januari 2012 aan z’n nieuwe klus. Vanaf dag één krijgt hij te maken met de crisis bij de opleiding journalistiek, die een negatieve beoordeling krijgt van de accreditatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Om kort te gaan: een aantal studenten had op grond van het getoonde niveau in hun eindwerkstukken geen diploma mogen krijgen. Aldus het visitatiepanel van de NVAO.
Bikker ziet er op toe hoe het college van bestuur de crisis aanpakt en zegt: “Het was crisismanagement volgens het boekje.” Het bestuur kiest er voor om zelf het slechte nieuws naar buiten te brengen, plaatst de opleiding onder curatele, laat een vergaand herstelplan maken en stelt externe commissies met deskundigen aan die de eindwerkstukken van 360 reeds afgestudeerde studenten opnieuw beoordelen. De kritiek uit de opleiding dat het bestuur als eindverantwoordelijke zelf buiten schot blijft, schuift toezichthouder Bikker terzijde. | mei 2012 © bertwestenbrink

Plaats een reactie