Verscherpte controle inspectie zet AOC’s verder onder druk

Geplaatst door op dinsdag, 10 mei 2016 in blog | 0 reacties
Verscherpte controle inspectie zet AOC’s verder onder druk

Nu de onderwijsinspectie aankondigt de financiële situatie van de Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s) scherp in de gaten te houden, hebben de geplaagde onderwijsinstellingen ook de toezichthouder van het onderwijs in hun nek. Dat zet het groene mbo verder onder druk.

De bezuiniging van 28 miljoen euro die het ministerie van Economische Zaken, nog altijd de bekostiger van het groene onderwijs, voor 2016 doorvoert in de bekostiging van de AOC’s, zet de onderwijskwaliteit onder druk. Dat zeggen de scholen zelf die vorig jaar tevergeefs hebben gelobbyd om de korting van tafel te krijgen.

Het is een punt van zorg, want in haar jaarlijkse onderwijsverslag ‘Stand van het Onderwijs’ stelt de onderwijsinspectie vast dat de AOC’s in vergelijking met de rest van het middelbaar beroepsonderwijs relatief veel opleidingen hebben waarvan het onderwijsproces al onvoldoende is. 28 procent van de AOC-opleidingen kregen de beoordeling ’zwak’, tegen 12 procent in het gehele mbo.

De aanmerking van de inspectie op het onderwijsproces is niet nieuw, zegt woordvoerder Mirjam Kuggeleijn van de AOC Raad. De kritiek richt zich met name op de wijze waarop de AOC’s het onderwijsproces in beeld brengen, aldus de woordvoerster. “Omdat AOC’s op meerdere locaties les geven is het lastiger om het onderwijsproces eenduidig in beeld te brengen, er zijn regionale schillen. Maar dat wil niet zeggen dat het onderwijsproces niet goed is.”

AOC’s zijn met de inspectie in gesprek om de verslaglegging te verbeteren, aldus Kuggeleijn, die erop wijst dat het onderwijsoordeel van de inspectie positief is over de ontwikkelingen in het groene vmbo. Daar heeft een groot deel van de opleidingen (84 procent) nu het verschil tussen de scores van het school- en centraal examen naar een aanvaardbaar niveau verkleind. Dat percentage was 33.

Die begrotingskwestie moet zo snel mogelijk worden opgelost. Maakt niet uit door wie.

Maar die kwaliteitsverbetering staat in de schaduw van de bekostigingsproblemen waar de AOC’s mee worstelen. Met een bezuiniging van 28 miljoen euro moeten de instellingen de onderwijskwaliteit op niveau houden. Een moeilijke opgave, zeker nu de inspectie verscherpt toeziet. Kuggeleijn: “Die begrotingskwestie moet zo snel mogelijk worden opgelost. Maakt niet uit door wie.”

Gebeurt dat niet dan is het wachten op de vorming van een nieuw kabinet, vertelt Kuggeleijn. In de Tweede Kamerdebatten over de korting is een motie aangenomen om het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. Het is de vraag of die motie wordt uitgevoerd. Als dat onverhoopt niet gebeurt, maar als ze wel in het regeerakkoord van het volgende kabinet wordt vastgelegd, hopen de AOC’s op gelijktrekking van de bekostiging met de rest van het mbo. Nu is het verschil duizend euro per leerling, aldus de AOC Raad.

Dit artikel verscheen in Boerderij Vandaag

Plaats een reactie